Wifi på ballen havn, er gratis,

koden er: BallenHavn