Andelshavere kan bruge slæbestedet gratis


Hvis du som andelshaver ønsker at bruge slæbestedet, kan du henvende dig til kassereren. Kassereren kan knytte din telefon til bomanlægget, så du ikke betaler for åbning


HUSK at give besked hvis du får ny mail /telefon mm


Kontakt: Havnepladsen.ballenfyn@outlook.dk såfremt du ikke modtager mails fra havnen, således at din mail adresse kan blive korrigeret så du modtager nyt fra Ballen Havneforening.

Vi holder 2 årlige arbejdsdage


Vi holder altid, så vidt det kan lade sig gøre, arbejdsdag den 1.lørdag i maj og den 1. lørdag i oktober. 

Det er obligatorisk forandelshavere at deltage. Hvis man er forhindret, kan man sende en stedfortræder, eller betale et gebyr pr. arbejdsdag.