Generalforsamling onsdag den 22/3 2023, indkaldelse senere.


Fælles isætning mandag den 17/4 2023, tilmelding senere.


Arbejdsdag lørdag den 6/5 2023, mere info senere.