PRISER OG STØRRELSER M.V. FOR HAVNEPLADSER:

Havnens pladser deles i 6 gruppe

Gr. 1​( 2,5 x 7,5 m )​pris kr. 24.000

​Gr. 2​( 2,9 x 8,0 m )​pris kr. 30.000

​Gr. 3​( 3,0 x 10,0 m)​pris kr. 36.000

​Gr. 4​( 3,5 x 12,5 m )​pris kr. 50.500

​Gr. 5​( 4,0 x 12,5 m )​pris kr. 57.000

​Gr. 6​( 5,0 x 15,0 m )​pris kr. 79.500

De opgivne mål på pladsen skal respekteres, d.v.s. at ingen del af båden eller dens udstyr må stikke ud af pladsen.

For at få tildelt en plads, skal man have indbetalt det beløb til kassereren, der svarer til prisen på andelen.

Indbetalt kontingent 3000 kr i  giver samtidig ret til vinteropbevaring på en angiven plads på land i perioden oktober til 1. maj.

1. maj skal alle fartøjer være fjernet fra havnens landareal.

Ved overvintring i vandet udenfor sin egen plads skal pris og sted aftales med bestyrelsen.

Andelshavere skal være ejer og bruger af det fartøj, der ligger på pladsen.

OVERDRAGELSE AF BRUGSRETTEN:

 Al overdragelse af brugsretten til havnepladsen sker gennem Havneforeningen.

LEJESTØRRELSE OG VILKÅR:

Mellem havneforeningen og lejer opstilles en lejekontrakt, som gælder fra 1. april til 1. december.

Nuværende leje for en sæson er fastsat således:

Gr. 1 pris kr. 4440.-

Gr. 2 pris kr. 4860

Gr. 3 pris kr. 5160.-

Gr. 4 pris kr. 6720.-

Gr. 5 pris kr. 7560.-

Gr. 6 pris kr. 8760.-

Jollepl. pris kr. 3750.-

Lejen inkluderer ikke bådens vinteroplægning på havnens areal.

 Under forudsætning af tilstrækkelig ledig plads kan lejere leje vinterplads. på land eller i vandet. Prisen er pt. kr. 300kr  pr. meter.

Del siden